SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO
I KOMISJI
 
KADENCJA 2009-2013
ZARZĄD GŁÓWNY
 

Funkcja
Imię i Nazwisko
Koło przy parafii
Prezes
Piotr GAWOR
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach
Wiceprezes
ds. organizacyjnych
Paweł STEMPSKI
Św. Maciej w Zabrzu
Wiceprezes
ds. kontaktów zewnętrznych
Jan RADOŁA
Podwyższenia Krzyża Świętego w
Bytomiu
Sekretarz
Ludmiła LIPSKA
Katedralnej Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
Skarbnik
Helena MULARZ
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach
Członek z wyboru Sławomir SAŁAŃSKI Św. Anny w Gliwicach-Łabędach
 

 

 

Członkowie z urzędu – Prezesi Oddziałów Dekanalnych

Wiesław GOC Katedralnej Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
Jan RADOŁA Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu
Andrzej SANOCKI Św. Anny w Zabrzu
 
Piotr OLSZÓWKA Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
Asystent kościelny
Ks. Herbert Hlubek - od września 2013 r. ks. Waldemar Packner

KADENCJA 2009-2013
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
 
Funkcja Imie i nazwisko Koło przy parafii
Przewodniczący Krzysztof ZIOŁO Katedralna Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
Członkowie Joachim KOZIOŁ Św. Józefa w Zabrzu
Roman SOKALSKI Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
 

 

 
KADENCJA 2009-2013
KOMISJA POJEDNAWCZO-DYSCYPLINARNA
 
Funkcja Imie i Nazwisko Koło przy parafii
Przewodniczący Andrzej CHOLEWA Katedralnej Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
Z-ca Przewodniczącego Kazimierz STAROSTA Św. Anny w Bytomiu
Sekretarz Bronisław WIÓREK MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
Członkowie Teresa KRZYŻANOWSKA Św. Kamila w Zabrzu
Roman BONK Św. Anny w Bytomiu
 

 

 ________________________

 
KADENCJA 2005-2009
ZARZĄD GŁÓWNY
 

Funkcja
Imię i Nazwisko
Koło przy parafii
Prezes
Piotr GAWOR
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach
Wiceprezes
ds. organizacyjnych
Paweł STEMPSKI
Św. Maciej w Zabrzu
Wiceprezes
ds. kontaktów z kołami
Krystyna PARTUŚ
Św. Anny w Zabrzu
Wiceprezes
ds. kontaktów społecznych
Wiesław SIKORA do października 2007 r.
Obecnie – wakat
 
Św. Anny w Zabrzu
Sekretarz
Ludmiła LIPSKA
Katedralna Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
Skarbnik
Helena MULARZ
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach
 
 
 
 
Członkowie z wyboru
Henryk KRZYSTECZKO
Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
Ignacy LANGER
Św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy
Stanisław ORDON
Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu
Teresa STRZELECKA
Św. Andrzeja w Zabrzu
 
 
 
Członkowie z urzędu – Prezesi Oddziałów Dekanalnych
Wiesław GOC
Katedralna Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

Jan RADOŁA

Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu
Andrzej SANOCKI
Św. Anny w Zabrzu
Grzegorz BURZKA
(do kwietnia 2006)
NSPJ i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach
Piotr OLSZÓWKA
(od maja 2006)
Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
Asystent kościelny
Ks. Herbert Hlubek
 

KADENCJA 2005-2009
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
 

Przewodniczący
Krzysztof Zioło
Katedralna Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
 
 
Członkowie
Joachim KOZIOŁ
Św. Józefa w Zabrzu
Sławomir SAŁAŃSKI
Św. Anny w Gliwicach-Łabędach
Roman SOKALSKI
Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
Jan TKOCZ
Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach

 
KADENCJA 2005-2009
KOMISJA POJEDNAWCZO-DYSCYPLINARNA
 

Przewodnicząca
Zofia MIAZGOWICZ-CHOLEWA
Katedralna Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
 
 
Członkowie
Jan DECIUK
Z-ca Przewodniczącej
Katedralna Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
Janina MALKUSZ
Św. Andrzeja w Zabrzu
Teresa PLEWA
Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach
Janusz WEKKO
Św. Anny w Bytomiu

 

 ________________________

 

Struktura organizacyjna

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej jest organizacją społeczną działającą na podstawie państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Od roku 2005 Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Struktura organizacyjna oparta jest na stukturze administracyjnej Diecezji Gliwckiej.
Struktura organizacyjna jest trzystopniowa:

  • Koła Parafialne,
  • Oddziały Dekanalne,
  • Zarząd Główny.


Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło Parafialne. Koło Parafialne może być powołane w parafii w przypadku zrzeszenia się 8 osób (możliwy jest udział osób spoza danej parafii). W celu zachowania łączności z hierarchią Kościoła rzymskokatolickiego kontakt z Kołem Parafialnym powinien utrzymywać asystent (opiekun, doradca) duchowy, mianowany przez ks. proboszcza spośród kapłanów pracujących w parafii. Władzami Stowarzyszenia w Kole Parafialnym są:
- Walne Zebranie Koła Parafialnego,
- Zarząd Koła w składzie: Przewodniczacy, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.

W ciągu 15 lat istnienia Stowarzyszenia powołanych zostało 50 Kół Parafialnych, z których obecnie działa 16:


Koło nr 1 – par. katedralna św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

Przewodniczący – Stefan MAGOSZ, Opiekun duchowy – ks. inf. Konrad KOŁODZIEJ

Koło nr 2 – par. św. Anny w Zabrzu

Przewodniczący – Andrzej SANOCKI, Opiekun duchowy – ks. prał. Józef KUSCHE

Koło nr 3 – par. św. Józefa w Zabrzu

Przewodnicząca – Stanisława KUPA, Opiekun duchowy – ks. inf. Paweł PYRCHAŁA

Koło nr 4 – par. św. Macieja w Zabrzu-Maciejowie

Przewodniczący – Paweł STEMPSKI, Opiekun duchowy – ks. Rudolf WILCZEK

Koło nr 5 – par. Wszystkich Świętych w Gliwicach

Przewodniczący – Mieczysław KARACZYN, Opiekun duchowy – ks. Bernard FRANK

Koło nr 8 – par. św. Kamila w Zabrzu

Przewodnicząca – Mieczysława GLOWANIA, Opiekun duchowy – o. Zbigniew GOŁASZEWSKI OSCam

Koło nr 9 – par. św. Anny w Gliwicach-Łabędach

Przewodniczący – Sławomir SAŁAŃSKI, Opiekun duchowy – ks. Piotr KANSY

Koło nr 15 – par. NSPJ i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy

Przewodnicząca – Zofia GOŁKOWSKA, Opiekun duchowy – ks. Stanisław KNURA

Koło nr 18 – par. Matki Bolej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach

Przewodniczący – Edmund JANKOWSKI, Opiekun duchowy – ks. Jan FRYSZ

Koło nr 19 – par. św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

Przewodniczący – Piotr OLSZÓWKA, Opiekun duchowy – ks. Piotr KALKA

Koło nr 23 – par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu

Przewodniczący – Henryk WILK, Opiekun duchowy – o. Stanisław SZLOSEK OFMCap

Koło nr 31 – par. Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach

Przewodniczący – Jan TKOCZ, Opiekun duchowy – o. Stanisław JOPEK SI

Koło nr 29 – par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach

Przewodniczący – Manfred WILCZEK, Opiekun duchowy – o. Piotr ŚWIERCZOK CSsR

Koło nr 32 – par. Trójcy Świętej w Bytomiu

Przewodnicząca – Urszula KUSZTAL, Opiekun duchowy – ks. Jerzy KRAWCZYK

Koło nr 37 – par. św. Anny w Bytomiu

Przewodniczący – Roman BONK, Opiekun duchowy – ks. Dariusz GĄSKA

Koło nr 49 – par. Ducha Świętego w Zabrzu

Przewodnicząca – Jadwiga JAROS, Opiekun duchowy – ks. Stanisław KOŁODZIEJ

Koło nr 50 – par. Chrystusa Króla w Gliwicach

Przewodniczący – Maciej GUZEK, Opiekun duchowy – ks. Przemysław TYBURSKI

Koło nr 51 - par. Narodzenia NMP w Bojkowie

Przewodniczacy - ...............................  Opiekum Duchowy - ks. Wiesław ŻURAWSKI (powstało 2.12.2009 r.)


Pozostałe Koła czekają na reaktywację:

Par. św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy (Koło nr 6),

Par. Niepokalanego Serca NMP w Zabrzu (Koło nr 7),

Par. św. Mikołaja w Lublińcu (Koło nr 10),

Par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy (Koło nr 11),

Par św. Andrzeja w Zabrzu (Koło nr 12),

Par św. Jerzego W Gliwicach-Łabędach,

Par. św. Jadwigi w Zabrzu (Koło nr.14),

Par Narodzenia Najśw. Marii Panny w Żyglinie (Koło nr 16),

Par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Bytomiu (Koło nr 17),

Par św. Jacka w Bytomiu (Koło nr 20),

Par. M.B. Różańcowej w Zabrzu-Grzybowicach (Koło nr 21),

Par NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence (Koło nr 22),

Par. Krzyża Świętego w Zabrzu (Koło nr 24),

Par. św. Michała Archanioła W Żernicy,

Par. Wniebowzięcia NMP w Zabrzu-Biskupicach (Koło nr 26),

Par. św. Franciszka w Zabrzu (Koło nr 27),

Par. Matki Boskiej Bolesnej w Boruszowicach (Koło nr 28)

Par. św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach (Koło nr 30),

Par. NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (Koło nr 33),

Par. św. Wojciecha w Bytomiu (Koło nr 24),

Par Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach (Koło nr 35),

Par. św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach (Koło nr 36),

Par. św. Barbary w Bytomiu (Koło nr 38),

Par. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śl. (Koło nr 39),

Par. św. Michała Archanioła w Bytomiu (Koło nr 40)

Par. św. Jana Chrzciciela i Kamila w Tarnowskich Górach (Koło nr 41),

Par. św. Wojciecha w Zabrzu (Koło nr 42),

Par Chrystusa Króla w Bytomiu –Stolarzowicach (Koło nr 43),

Par. św. Marcina w Stanicy (Koło nr 44),

Par. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach (Koło nr 45),

Par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Bytomiu-Szombierkach (Koło nr 46),

Par. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śl. (Koło nr 47),

 
Każde Koło Parafialne powinno należeć do Oddziału Dekanalnego. Oddzial Dekanalny może być powołany  w przypadku zrzeszenia się co najmniej 3 Kół Parafialnych. Jeżeli w dekanacie nie ma jeszcze trzech Kół, powinny zostać włączone do najbliższego Oddziału Dekanalnego.
Obecnie istnieją cztery Oddziały Dekanalne: OD Gliwice, OD Zabrze, OD Bytom i OD Tarnowskie Gó ry.
Władzami Stowarzyszenia w Oddziale Dekanalnym są:
 - Walne Zebranie Oddziału Dekanalnego,
 -Zarzad Oddziału Dekanalnego w składzie: Prezes OD, Wiceprezes OD, Sekretarz, Skarbnik, Przewodniczący Kół
   Parafialnych,
- Komisja Rewizyjna OD.

 

 Władzami całego Stowarzyszenia są:
-Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (lub Delegatów),
-Zarząd Główny Stowarzyszenia liczący 9-25 członków (obecnie - 14), wybieranych przez Walne
  Zgromadzenie;   z urzędu w skład ZG wchodzą aktualni Prezesi Oddziałów Dekanalnych,
-Prezydium Zarządu Głównego w składzie: Prezes Stowarzyszenia, do 4 Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik,
-Główna Komisja Rewizyjna,
-Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna.

 W miarę potrzeby w Kołach, przy Zarządach Oddziałów Dekanalnych, lub przy Zarządzie Głównym powoływane mogą być sekcje tematyczne i zespoły robocze do realizacji konkretnych zadań statutowych.

 Stan na 7.02.2009 r.

 

 

 

« Powrót na stronę główną