Listy SRKDG do Senator??w (28.07.2015)
Listy SRKDG do Senator??w po gÂ?osowaniu...
 
Czytaj całość...


Odpowied?¸ abp. Stanislawa GÂ?deckiego (28.07.2015)
Zdecydowana odpowied?¸ abp. StanisÂ?awa GÂ?deckiego na list
 
Czytaj całość...


List prezydenta B. Komorowskiego do... (22.07.2015)
List prezydenta B. Komorowskiego do abp. S. GÂ?deckiego
 
Czytaj całość...


List Profesora (20.07.2015)
List profesora Chazana do prezydenta Komorowskiego
 
Czytaj całość...


CzekajÂ?cy Ojciec - rekolekcje wielkopostne Stowarzyszenia (07.04.2014)
Na kaÂ?dego z nas czeka bezwarunkowa miÂ?o???? Ojca i Jego otwarte, przygarniajÂ?ce dÂ?onie...
 
Czytaj całość...


Droga KrzyÂ?owa Gliwice 2014 (16.04.2014)
Droga KrzyÂ?owa 2014
 
Czytaj całość...


Rodziny 3+ (15.01.2014)
Akcja rodzina 3* w Gliwicach obecnie
 
Czytaj całość...


wspomnienie o ??.p. ks. H. Hlubku wygloszone przez dr. E. Kocota (04.02.2014)
Wspomnienie o ??.p. ks. H. Hlubku wygÂ?oszone przez dr. E. Kocota po Mszy ??w. pogrzebowej
 
Czytaj całość...


Zdjecia z pogrzebu ks. H. Hlubka (05.01.2014)
Zdjecia z pogrzebu ks. H. Hlubka (Gliwice, Borucin)
 
Czytaj całość...
Dwudziestolecie Polskiej Federacji Stowarzysze?? Rodzin Katolickich (20.10.2013)
Jeszcze nie jubileusz, ale sporo czasu upÂ?yn??Â?o...
 
Czytaj całość...


Stop aborcji (27.05.2013)
Czego dotyczy og??lnopolska akcja "Stop Aborcji"...
 
Czytaj całość...


Kr??lewskie spotkanie opÂ?atkowe po nieszporach... (06.01.2013)
Koronowane gÂ?owy na spotkaniu opÂ?atkowym
 
Czytaj całość...
W Sejmie... (15.06.2012)
W Sejmie powoÂ?ano Parlamentarny Zesp??Â? Wychowank??w i Sympatyk??w...
 
Czytaj całość...


Dziecko wobec rozwodu (13.11.2012)
Dziecko wobec rozwodu swoich rodzic??w...
 
Czytaj całość...


Po Walnym Zgromadzeniu (07.06.2013)
Migawki z sali obrad
 
Czytaj całość...


Czy doczekamy si?? w Gliwicach Karty Rodziny Wielodzietnej? (01.08.2012)
Min??Â?o osiem miesi??cy do pierwszej pr??by spotkania si?? z prezydentem Gliwic w sprawie Karty Rodziny Wielodzietnej
 
Czytaj całość...


Kurs na Â?Â?obki wyrazem polityki rodzinnej pa??stwa?! (03.09.2012)
Kurs na Â?Â?obki wyrazem polityki rodzinnej pa??stwa?!
 
Czytaj całość...
Rekolekcje wiosenne, Wadowice , marzec 2013 r. (18.03.2013)
PrzewodniczyÂ? ks. bp Jan Wieczorek
 
Czytaj całość...


Walne Zgromadzenie 2012 (04.05.2012)
Zaproszenie i porzÂ?dek obrad Walnego Zhromadzenia
 
Czytaj całość...


Jest uchwaÂ?a Rady Mjeiskiej w sprawie wprowadzenia Programu "Rodzina 3+" (22.11.2012)
Sp???¸niona, w ograniczonym zakresie, ale jest...
 
Czytaj całość...
Przypomnienie kilku waÂ?nych artykuÂ???w Konstytucji RP i orzecze?? TrybunaÂ?u Konstytucyjnego (21.04.2012)
Rodzina pod ochronÂ? Konstytucji RP i TrybunaÂ?u Konstytucyjnego
 
Czytaj całość...


Apelacja Nowickiej odrzucona (30.01.2012)
Potwierdzenie, Â?e Joanna Najfeld miaÂ?a racj??
 
Czytaj całość...
Czy b??dzie w Polsce Rzecznik Praw Rodziny? (13.05.2012)
Rzecznik Praw Rodziny - czy sÂ? na to szanse w Sejmie?
 
Czytaj całość...


Przyznana dotacja na prowadzenie ??wietlicy w Zabrzu-Maciejowie (14.02.2012)
Przyznana dotacja na prowadzenie ??wietlicy w Zabrzu-Maciejowie
 
Czytaj całość...


Listy protestujÂ?ce przeciwko zamiarowi podpisania Konwencji Rady Europy dotyczacej przemocy (24.05.2012)
ZarzÂ?d GÂ???wny protestuje przeciwko zamiarowi podpisania Konwencji Rady Europy dotyczÂ?cej przemocy
 
Czytaj całość...


Konkurs Ko??ci??Â? naszym domem (01.04.2012)
Regulamin konkursu dla dzieci i mÂ?odzieÂ?y pod hasÂ?em "Ko??ci??Â? naszym domem"
 
Czytaj całość...
Serdecznie witamy i serdecznie dzi??kujemy! (27.01.2012)
Witamy Ks. Biskupa Ordynariusza i dzi??kujemy ks. Biskupowi Seniorowi
 
Czytaj całość...


Z WoÂ?ynia do Bojkowa (08.02.2012)
Wspomnienie o Czesi Dudzicz
 
Czytaj całość...
Zabrze przyjazne rodzinom wielodzietnym (07.01.2012)
Zabrze przyjazne rodzinom wielodzietnym
 
Czytaj całość...


Powt??rka z katechizmu (5) (22.02.2011)
Co ma katechizm do maÂ?Â?e??stwa?
 
Czytaj całość...
Zapoznane oczywisto??ci (16.01.2012)
Zapoznane oczywisto??ci - nowy cykl codziennych my??li
 
Czytaj całość...


UNIEWINNIENIE: NAJFELD M??WIÂ?A PRAWD?? O NOWICKIEJ (12.09.2011)
JOANNA NAJFELD M??WIÂ?A PRAWD?? O NOWICKIEJ
 
Czytaj całość...
Czy i komu jest potrzebna nasza strona www? (31.10.2011)
Znaczenie strony internetowej
 
Czytaj całość...


Powt??rka z katechizmu (7) (13.04.2011)
Sakrament pokuty
 
Czytaj całość...
Wielkopostne sÂ?uchanie Norwida i Chopina (03.04.2011)
Wielkopostne sÂ?uchanie Norwida i Chopina
 
Czytaj całość...


Po Walnym Zgromadzeniu (08.03.2011)
Skre??la??, nie skre??la??...
 
Czytaj całość...


KATECHIZMOWE PYTANIA WIELKANOCNE Powt??rka z katechizmu (7) (01.05.2011)
OdwaÂ?y?? si?? na nowo na eksperyment z Bogiem (Benedykt XVI)
 
Czytaj całość...


Powt??rka z katechizmu (6) (07.03.2011)
KATECHIZMOWE PYTANIA WIELKOPOSTNE
 
Czytaj całość...


Miesi??cznik wsp??Â?czesnej rodziny Magazyn Familia znika z rynku (03.07.2011)
Miesi??cznik wsp??Â?czesnej rodziny Magazyn Familia znika z rynku
 
Czytaj całość...


Film "Ludzie Boga" (31.01.2011)
Film, kt??ry trzeba zobaczy??
 
Czytaj całość...
NIE PO(d)PISALI??MY SI?? (02.04.2011)
NIE PO(d)PISALI??MY SI?? SÂ?UCHANIEM JANA PAWÂ?A II
 
Czytaj całość...

« Powrót na stronę główną