R??Â?aniec na Metropolitalny Rok Rodziny
Rok Rodziny w Metropolii G??rno??lÂ?skiej 2013-2014 RozwaÂ?ania R??Â?a??ca ??wi??tego
 
Czytaj całość...
Droga KrzyÂ?owa: By?? solÂ? ziemi w wierze i przez wiar??
Rekolekcje wiosenne SRK DG, Wadowice, marzec 2013 r.
 
Czytaj całość...
Droga KrzyÂ?owa "Pod jednym dachem z cierpieniem i sÂ?abo??ciÂ?", Klecza 2012
RozwaÂ?ania Drogi KrzyÂ?owej z rekolekcji wiosennych SRK DG w Kleczy, 2012
 
Czytaj całość...


Powt??rka z katechizmu (11)
Zaprzyja?¸ni?? si?? z ModlitwÂ? Pa??skÂ? Powt??rka z katechizmu (11)
 
Czytaj całość...


Powt??rka z katechizmu (12)
Po Modlitwie Pa??skiej pora na CREDO Powt??rka z katechizmu (12)
 
Czytaj całość...


Powt??rka z katechizmu (10)
Druga cz?????? Okresu ZwykÂ?ego: â??Trwajmy wsp??lnie w Boguâ?ť. Modlitwa chrze??cija??ska
 
Czytaj całość...


Powt??rka z katechizmu (9)
Koniec powt??rki z sakrament??w. Dobry czas na refleksj?? o Duchu ??wi??tym. Powt??rka z katechizmu (9)
 
Czytaj całość...
Modlitwa Jana PawÂ?a II
Modlitwa Jana Pawla II w intencji rodziny
 
Czytaj całość...
"??wiatÂ?a na drogach ??w. Piotra" - Wadowice pa?¸dziernik 2010
??wiatÂ?a na drogach ??w. Piotra rekolekcje jesienne - Wadowice 2010
 
Czytaj całość...


Droga KrzyÂ?owa "BÂ?d?¸my ??wiadkami MiÂ?o??ci" - Czerna 2010 r.
Bezradno???? Boga w zderzeniu z wolno??ciÂ? czÂ?owieka...
 
Czytaj całość...


Program rekolekcji jesiennych Wadowice, pa?¸dziernik 2010 r.
Program rekolekcji jesiennych Wadowice, pa?¸dziernik 2010 r.
 
Czytaj całość...


WykÂ?ad "SpoÂ?ecze??stwo a czlowiek" wygÂ?oszony w gliwickim KIK, 29.04.2009 r.
Relacji zachodzÂ?cych pomi??dzy czÂ?owiekiem jako osobÂ?, a spoÂ?ecze??stwem nie powinno si?? rozpatrywa?? z pomini??ciem rodziny.
 
Czytaj całość...


Droga KrzyÂ?owa "Otoczmy troskÂ? Â?ycie" - Rekolekcje wiosenne 2009 - Brenna
â??Bo czÂ?owiek zmysÂ?owy nie przyjmuje tego, co pochodzi od BoÂ?ego Ducha. Jest to dla niego gÂ?upstwem i nie moÂ?e zrozumie??, Â?e ocenia si?? to na spos??b duchowyâ?ť (1 Kor 2,6-14).
 
Czytaj całość...


Katechezy zwiÂ?zane z VI. ??wiatowym Spotkaniem Rodzin w Meksyku
Dla K??Â?, w kt??rych nie ma pomysÂ?u na tematyk?? cz????ci formacyjnej spotka?? miesi??cznych, proponujemy katechezy zwiÂ?zane ze VI. ??wiatowym Spotkaniem Rodzin w Meksyku. PodejmujÂ?c poszczeg??lne tematy, naleÂ?y pami??ta?? o my??li przewodniej tegorocznego (2008-2009) programu duszpasterskiego w Ko??ciele w Polsce: Otoczmy troskÂ? Â?ycie
 
Czytaj całość...


RozwaÂ?ania Drogi KrzyÂ?owej, rekolekcje wiosenne SRK DG Czerna, (4â??6) kwietnia 2003 r.
Pozna?? swojÂ? rzeczywistÂ? twarz i odr??Â?ni?? jÂ? od maski... Osoba Jezusa niech b??dzie na tej naszej rekolekcyjnej Drodze KrzyÂ?owej, tutaj w Czernej, punktem odniesienia, jakby zwierciadÂ?em dla naszej twarzy, dla naszej maski, dla poziomu naszej nadziei.
 
Czytaj całość...


RozwaÂ?ania Drogi KrzyÂ?owej, rekolekcje jesienne SRK DG Czerna, (10-12) paÂ?dziernika 2003 r.
By?? moÂ?e jest to przypadek, Â?e encyklik ogÂ?oszonych przez Jana PawÂ?a II jest 14, czyli tyle ile stacji Drogi KrzyÂ?owej. Spr??bujmy zatem, zatrzymujÂ?c si?? przy kaÂ?dej stacji wesprze?? jej wymow?? przywoÂ?aniem jednej z encyklik...
 
Czytaj całość...


RozwaÂ?ania Drogi KrzyÂ?owej, rekolekcje wiosenne SRK DG Chrzan??w-Groble (18-20) marca 2005 r.
Wraz z caÂ?ym Ko??cioÂ?em przeÂ?ywamy w naszym Stowarzyszeniu Rok Eucharystii. Niech te czterna??cie stacji, do rozwaÂ?ania kt??rych wÂ?a??nie przyst??pujemy, b??dzie czternastoma etapami przebijania si?? do najwi??kszej tajemnicy naszej wiary, a zarazem jej najwi??kszego skarbu, jakim jest Eucharystia.
 
Czytaj całość...
??wiatÂ?o list??w pawÂ?owych
BY?? ADRESATEM I LISTONOSZEM LIST??W ??W. PAWÂ?A
 
Czytaj całość...


Droga KrzyÂ?owa Rodzin
RozwaÂ?ania Drogi KrzyÂ?owej nawiÂ?zujÂ?ce do hasÂ?a V ??wiatowych Spotka?? Rodzin - Walencja 2006 â??Przekazywanie wiary w rodzinieâ?ť Rekolekcje wiosenne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej WADOWICE 23-25 MARCA 2007
 
Czytaj całość...« Powrót na stronę główną