Z życia Kół SRK DG

 


Koło nr 1 katedralne

Wyjątkowo w czwartek 13 lutego (koło zbiera sie zwykle w drugi poniedzialek miesiąca)  odbyło się comiesieczne zebranie koła. Dyskutowano o planach koła na rok 2014 r.  Mówiono m.in. o udziale  w protestach przeciwko zamierzeniom władz państowych niezgodnym z nauką Kościoła katolickiego. W tym kontekście przypomniano powiedzenie "Powodzenie zła oparte jest na ochotnej pomocy udzielanej mu przez ludzi dobrych wciągnietych w jego służbę". Bierność może być formą wspierania zła. Zwrócono uwagę na możliwości, jakie w skutecznych protestach w dobrych sprawach daje Internet. Przykładem jest akcja "Jeden z nas". Postanowiono czynnie poprzeć akcje przedstawione na stronie "Stop seksualizaji naszych dzieci". Zwrócono uwagę na konieczność propagowania Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. W zebraniu uczestniczył ks. Leszek Skorupa wikariusz w parafii katedralnej.  

13.02.2014 r.

 


  Koło nr 29 przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach

18 maja i 26 maja zebrano, dyżurując po każdej Mszy św., ponad 400 podpisów  pod obywatelskim projektem ustawy ograniczajacej możliwość zabijania dzieci przed urodzeniem podejrzanych o chorobę.

18.06.2013 r.


Koło nr 1 katedralne

 • W  niedziele 26 maja  i 2 czerwca 2013 r. członkowie koła katedralnego SRK DG zbierali po  Mszach św. podpisy popierających inicjatywę "Stop Aborcji". Po ostatecznym podliczeniu okazało się, że zebrano ok. 500 podpisów (łącznie z podpisami zebranymi przez panią Irenę przy okazji sprzedaży prasy katolickiej), a więc  dwukrotnie więcej  niż pierwotnie podano. Ale to i tak mało,  jak na b. dużą parafię. 
   
 • W piątek 17  oraz w sobotę 18 maja 2013 r. członkowie koła katedralnego pracowali po kilka godzin w punkcie odbioru malkulatury (akcja "Makulatura na Misje").

 


 

Koło nr 51 w Bojkowie

W roku 2011/2012 w ramach drugiej edycji projektu Papolandia, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, obowiązuje hasło:

W każdym z Nas są drzwi do nieba

Prowadzone w ramach projektu warsztaty skoncentrowane są wokół 14 encyklik Jana Pawła II. Dzieci, na miarę swoich możliwości, w atrakcyjnej i wciągającej formie poznają nauczanie Jana Pawła II, zdobywając podczas kolejnych comiesięcznych spotkań klucze wiedzy, które pozwolą łatwiej otwierać drzwi do Nieba i otwierać się na otaczający świat.

 wiecej szczegółów na stronie Parafii Narodzenia NMP w Bojkowie

www.kotonski2.nazwa.pl/parafia_bojkow/index.php

 


Koło nr 1 katedralne

Zarząd koła katedralnego SRKDG wystosował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pana Jana Dworaka protest przeciwko  wadliwemu postępowaniu KRRiT przy rozpatrywaniu wniosku Fundacji Lux Veritatis o przyznawanie miejsca TV Trwam na tzw. multipleksie cyfrowym.

Gliwice 13 lutego 2012 r.


Koło SRK przy parafii p.w. św. Anny w Gliwicach Łabędach 

Inicjatywa koła:

      


Koło nr 51 przy parafiiNarodzenia NMP w Bojkowie

Członkowie Koła nr 51 przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bojkowie wystąpili z inicjatywą sprowadzenia do parafii relikwii bł. Jana Pawła II. Parafia jest szczególnie związana z Janem Pawłem II m. in. przez to, że w 1999 roku przed pielgrzymką Ojca Świętego parafianie z Bojkowa, w tym obecni członkowie SRK DG, ofiarnie budowali i ozdabiali ołtarz na lotnisku. Na prośbę członków Koła ks. proboszcz Wiesław Żurawski wystosował stosowny list do ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, w efekcie którego od lipca br. w kościele parafialnym znajdują się relikwie Bł. Jana Pawła II. Z tej okazji został założony album, jako „otwarty zbiór świadectw przywiązania do Kościoła Powszechnego szczególnie przez osobę Ojca Świętego Jana Pawła II”.

 

 

5.11.2011


Koło nr 9 przy parafii św. Anny w Łabędach

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 31 maja 2011 roku odbył się w szkole Podstawowej Nr 38 w Gliwicach -Łabędach finał konkursu pt. „Jan Paweł II w Sanktuariach polskich”. Konkurs przeprowadzono w kilku kategoriach: prace plastyczne, wiersze, albumy i prezentacje multimedialne. W konkursie brało udział 60 uczniów Szkół Podstawowych nr 5, 8, 20, 32, 38 oraz Gimnazjów nr 9 i 19.Przyznanych zostało 14 nagród i 8 wyróżnień. Nagrody książkowe i multimedialne ufundowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

SP nr 38: Julia Honisz, Zuzanna Maszniew, Marcin Rudek, Agata Szymczyk i Michał Rębisz,
SP nr 32: Jagoda Techmańska ,Wiktoria Gural, Cezary Gołembski,
SP nr 20: Weronika Marszałek, Gniewko Marczycki,
SP nr 8: Zuzanna Głąb, Marta Wojtowicz, Karolina Błaszków, Dominika Adamowicz, Oliwia Sarnowska, Michał Lewczuk,
SP nr 5: Joanna Zielińska, Aneta Głowacka,
Gimnazjum nr 9: Monika Cetnarowska, Patrycja Kampe, Ewelina Złotosz, Justyna Sznura.

Ponadto wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy. Był to już XIV. konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło nr 9 przy parafii św. Anny w Łabędach we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 38 w Łabędach i czynnym współudziale nauczycielek tej szkoły, Pań Ewy Sitko i Bożeny Leji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Zofia Sałańska
 18.06.2011 r.


Koło nr 31 przy parafii p.w. Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach

Z zebrania Koła Parafialnego
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Gliwickiej – 14 lutego 2011 r.

Jak zwykle zaczęliśmy od czytania dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Przeczytaliśmy fragment „Nie jest dobrze, aby człowiek był sam” – o tym, że są pozytywne i zgodne z wolą Bożą wybory samotności, ale też istnieje bolesny problem samotności wśród młodych kobiet i mężczyzn, którzy nie mogą założyć małżeństwa. Jest też tam napisane o tzw. singlach, którzy nie chcą budować trwałych relacji. W tekście Episkopatu jest zawarte ważne zdanie: „człowiek nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z samego siebie”.
            Po przeczytaniu tekstu dzieliliśmy się swoimi uwagami. Jest wiele postaw egoistycznych w małżeństwach, ale młode małżeństwa mają ważne zadanie w swoich środowiskach - tych „singli” kojarzyć z sobą i pokazywać im, że naturalną drogą wchodzenia w dorosłe życie jest właśnie małżeństwo. W obecnej sytuacji, gdy państwo nie pomaga młodym rodzinom – z pomocą, zarówno materialną, jak i poprzez ofiarowanie swojego czasu powinni przychodzić rodzice – nieraz rezygnując z tego, co jakby im w się należało w podeszłym wieku. Nieraz młodzi odkładają ślub, bo nie stać ich na przyjęcie weselne – ale z tego można zrezygnować – wystarczy skromny poczęstunek dla Rodziców i świadków.
            Podjęliśmy uchwałę o dofinansowaniu „Pasterza”, gdyż ofiary składane do skarbonek w kościele nie pokrywają w pełni kosztów jego wydawania. Przewodniczący Koła Jan Tkocz poinformował o pracach Stowarzyszenia w Diecezji i zachęcił do wpłacania 1% o podatku na Stowarzyszenie oraz przypomniał o rekolekcjach w Wadowicach w dniach 8-10 kwietnia 2011 r. (informacje i zapisy – Jan Tkocz 32 2381543). Adam Michczyński poinformował o akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie chroniącej życie człowieka – więcej informacji można znaleźć na stronie
www.ndz.org.pl - podpisy będą zbierane w niedzielę 27 marca.

Stanisław Waluś

 

Tekst apelu  opublikowany w gazetce parafialnej "Pasterz", a także wgazetkach  kilku innych parafii:

 

„Tak” dla cywilizacji życia

 

Ojciec Joachim Badeni OP w swojej książce-wywiadzie „Uwierzcie w koniec świata” mówi: „Pewien rodzaj zła bardzo wyraźnie prowokuje gniew Boga. (…) Aborcja i pedofilia – to są dwa grzechy, które budzą gniew Boga, wyraźnie to widzę”.
Wkrótce rozpocznie się zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającej całkowitą ochroną życia ludzkiego od momentu poczęcia. Bez żadnych wyjątków. Taki projekt złożyła w Sejmie grupa obrońców życia skupionych wokół i Fundacji Pro – Prawo do Życia. Więcej na ten temat pisze „Gość Niedzielny” numer 2/2011.
Można zapytać czy taki projekt jest  potrzebny – wszak w Polsce obowiązuje ustawa, która całkiem dobrze chroni życie dziecka poczętego. Ale czy pozbawienie w roku 2009 życia 538 dzieci nienarodzonych to „całkiem dobrze”? Tych, którzy obawiają się, konsekwencji wynikających z braku wyjątku dotyczącego zagrożenia życia matki uspokajam – ten wyjątek jest niepotrzebny, bo artykuł 26 kodeksu karnego zezwala w razie konieczności na ratowanie życia ludzkiego kosztem innego życia ludzkiego.
Może jednak lepiej nic nie zmieniać - wszak rozpocznie to publiczną dyskusję, w której do głosu dojdą środowiska domagające się rozszerzenia „prawa do aborcji”? Niech w odpowiedzi na to pytanie pomogą nam słowa encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II „Evangelium Vitae”: „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia”.
Nie powinniśmy milczeć. Przykład chociażby Hiszpanii pokazuje, że zwolennicy aborcji i tak będą chcieli zmiany ustawy. Niech nasze poparcie projektu ustawy będzie świadectwem naszej wiary. Świadectwem, które nie wiąże się dla nas samych z żadnym ryzykiem, jak to bywa w krajach gdzie chrześcijanie są prześladowani. Świadectwem, które może być wotum dziękczynnym za beatyfikację Jana Pawła II. Tak jak tłumnie przybywaliśmy na spotkania z Nim w trakcie Jego pielgrzymek do Ojczyzny, tak tłumnie wesprzyjmy projekt ustawy o ochronie życia od chwili poczęcia.

Adam Michczyński


Koło nr 51 przy parafii p.w. Narodzenia NMP w Bojkowie

Druga pięćdziesiątkę kół SRK DG (przynajmniej zarejestrowanych i numerowanych) rozpoczęło Koło przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach-Bojkowie. Niedawno minął rok od powstania Koła (3.12.2009 r.), a działalność w parafii jest godna odnotowania. Szczegóły można zobaczyć na stronie internetowej parafii.

27.02.2011 r.

 

www.kotonski2.nazwa.pl/parafia_bojkow/index.php

 


Koło katedralne 

W poniedziałek 14 lutego 2011 r.,  koło katedralne SRK gościło Ojca Atanazego Piotra Polanko, franciszkanina, byłego sekretarza biskupa w Concepcion w Boliwii. Ojciec Atanazy przedstawił problemy duszpasterstwa rodzin w krajach latynoskich. Ciekawe listy Ojca Atanazego z Boliwii można przeczytać na stronie internetowej

 http://gliwiceczechowice.republika.pl/Atanazy.htm 

W spotkaniu uczestniczył opiekun koła ks. infułat Konrad Kołodziej.

Tak się złożyło, że w lutowym numerze miesięcznika - katolickiego magazynu społecznego  wydawanego przez Funadację S.O.S. Obrony Poczętego Życia -  "Moja Rodzina"  

można również przeczytać reportaż Elizy Kielak "Boliwijskie wedrówki" oraz informację Siostry Gabrieli Wistuby "Dla dzieci ulicy" (siostry dominikanki misjonarki Jezusa i Maryi z Zielonki od kilku lat pracują w Boliwii). 


 

Koło nr 8 przy parafii Św. Kamila w Zabrzu

W związku ze śmiercią ś.p. Mieczysławy Glowani, wieloletniej przewodniczącej Koła (o której wspomnienie przedstawiane było na naszej stronie internetowe), 14 grudnia odbyły się wybory nowego zarządu Koła.
W wyniku wyborów jednogłośnie wybrany został zarząd w składzie:

 

Donata von Schiffmann – przewodnicząca,

Teresa Krzyżanowska – sekretarz,

Zofia Glanowska – skarbnik.


               Donata von Schiffmann – nowa przewodnicząca Koła nr 8

 

Nowemu Zarządowi składamy serdeczne gratulacje i życzenia, by Koło nr 8 funkcjonowało nadal co najmniej tak aktywnie jak do tej pory.

Koło nr 8 należy do grupy najbardziej aktywnych i widocznych w parafii i w diecezji. Działalność Koła odnotowywana jest skrupulatnie w kronice, prowadzonej z wielkim zaangażowaniem i autentycznym talentem. Kilka tomów bogato ilustrowanych zdjęciami, zawierających wybrane teksty rozważań, prelekcji i wspomnień pisanych przez członków Koła, jest świetnym materiałem do snucia wspomnień przy okazji spotkań rocznicowych. Stanowi równocześnie cenne świadectwo dla przyszłych pokoleń zarówno w odniesieniu do parafii, jak i Stowarzyszenia. Niewiele kół może się poszczycić taką kroniką.

Zebranie wyborcze było równocześnie sprawozdawczym z działalności Koła z ostatnich pięciu lat. Z ważniejszych dokonań Koła należy wymienić:

 1. Przygotowywanie i wygłaszanie rozważań różańcowych w kościele oraz Drogi Krzyżowej w parafii i ulicami Zabrza.
 2. Przygotowywanie i wygłaszanie prelekcji na tematy rodzinne dla parafian (Wiara u małżonków, Poszukiwanie raju).
 3. Troska o wystrój i czystość wokół zabytkowego krzyża, przy który Koło przygotowuje ołtarz na uroczystość Bożego Ciała; staraniem Koła położone zostały wokół krzyża nowe płytki.
 4.  Redagowanie miesięcznika parafialnego „Głos św. Kamila”.
 5. Ufundowanie ornatu, stuły i naczyń liturgicznych dla parafii.
 6. Kolportaż wydawnictw i czasopism religijnych.
 7. Organizowanie pielgrzymek dla członków Koła i chętnych parafian.

Warto też przedstawić niektóre tematy formacyjno-dyskusyjne podczas zebrań Koła, których w okresie sprawozdawczym odbyło się 53:

Stan religijności dzieci w kościele,
O duszpasterstwie rodzin,
Miłość, małżeństwo i rodzina w Katechizmie Kościoła Katolickiego,
Prawdziwe oblicze chrześcijańskiej rodziny wg encykliki Benedykta XVI,

Podobieństwo między kapłaństwem i małżeństwem,
Nasza pustka woła o Twoją pełnię – Dary Ducha Świętego,
Kapłanka życia rodzinnego,
O ikonach,
O cierpieniu,
Misja narodu polskiego,
Karta praw Rodziny,
O Prymasie Tysiąclecia – kard. Stefanie Wyszyńskim.

Wszystkie te tematy (i wiele innych) zostały opracowane i przedstawione przez członków Koła.

Opracowano na podstawie sprawozdania Koła nr 8.

 


Koło katedralne 

W czwartek 6 stycznia 2011 r.,  w Święto Objawienia Pańskiego odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe koła katedralnego SRK DG. Tradycynie w spotkaniu uczestniczył opiekun koła ks. infułat Konrad Kołodziej. Po raz kolejny był także obecny przedstawiciel ZG SRK DG wiceprezes Paweł Stempski. Od proboszcza parafii katedralnej ks. Bernarda Plucika każdy z uczestników oprócz życzeń otrzymał książeczkę "Modlitwy za Ojczyznę". Miłymi gośćmi na spotakniu były  panie Barbara Bindek i Iwona Łyda (obie panie  od wielu już lat udzielają porad prawnych w  założonym przez koło przykatedralnym Punkcie Porad Prawnych).

o

 

 

 


Koło katedralne 

 

 


Koło nr 31 przy parafii p.w. Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach

Członkowie Koła przygotowali płytę CD zatytułowaną "Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie". Znajdują sie na niej:
1. Wprowadzenie
2. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie – dokument KEP, 2009
3. Karta Praw Rodziny
4. Adhortacja apostolska Jana Pawła II Familiaris Consortio o zadaniach rodziny w świecie współczesnym, 1981
5. Wspólnoty w naszej parafii
6. Książki, które warto przeczytać,
7. Strony internetowe warte odwiedzenia
8. Pisma zawierające tematykę rodzinną
9. W audycjach radiowych i telewizyjnych o rodzinie
10. Jezuici – domy rekolekcyjne
11. Prezentacje
12. Śpiewniki

We Wprowadzeniu Autorzy piszą m. in.:
Pragniemy przekazać w Wasze ręce „płytkę”, która może stać się pomocną w budowaniu szczęśliwego małżeństwa i rodziny katolickiej we współczesnym, wspania-łym, ale również pełnym zagrożeń świecie.
Lew Tołstoj napisał: „ wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”.
My, rodziny ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich możemy dodać, że rodzina zbudowana na wzorze Rodziny z Nazaretu z jej jakże trudnymi doświadczeniami, jest ostoją szczęścia, miłości i pełni radości, o czym zaświadczają:
Ewa i Jan Tkoczowie, 35 lat małżeństwa, 2 dzieci,
Irena i Stanisław Walusiowie, 34 lata małżeństwa, 2 dzieci,
Teresa i Andrzej Plewowie, 31 lat małżeństwa, 3 dzieci,
Maria i Andrzej Judkowie, 30 lat małżeństwa, 5 dzieci.
i inni, którzy te materiały wybrali.
Gorąco zachęcamy do ich lektury!

 Zarzad Główny posiada 10 egz. płyty i zapewnienie, że w razie potrzeby zostaną wydane następne. Chętnych prosimy o kontakt.

 


 Koło katedralne 

Parafia katedralna w maju br. przeżywała wielką uroczystość. Parafianin Jakub Płonka przyjął w sobotę 22 maja  z rąk biskupa Gerarda Kusza święcenia kapłańskie.

 

Ta znacząca dla parafii uroczystość pośrednio związana była także z kołem SRK, ponieważ ojciec nowo wyświęconego kapłana p. Jan Płonka jest wieloletnim członkiem koła. Księdzu Jakubowi życzymy błogosławieństwa Bożego. Życzymy mu także , aby w służbie Bogu i ludziom naśladował swojego wielkiego poprzednika św. Jana Vianney'a, który patronuje przeżywanemu obecnie Rokowi Kapłańskiemu. Rodzicom ks. Jakuba i pięciorga jego rodzeństwa, którzy napewno są szczęśliwi i dumni z tego, że wychowali syna kapłana, szczerze gratulujemy. Szczęść Boże księże Jakubie.


Koło nr 9 przy parafii św. Anny w Łabędach

Koło SRK DG przy parafii św. Anny w Gliwicach Łabędach  jest inicjatorem konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs ten ma już wieloletnią tradycję. W bieżącym roku konkurs poświęcony jest parafii św. Anny w Łabędach, a bezpośrednią okazją jest 25-lecie tej parafii. Regulamin konkursu wraz z dodatkowymi, szczegółowymi informacjami można znależć na stronie internetowej www.sp38.info  w zakładce Aktualności (Szkoła Podstawowa nr 38 w Łabędach jest współorganizatorem konkursu). Przewidziane są różne formy konkursu (literacka, graficzna, fotograficzna).

 


 Służyć prawdzie...

 Zgodnie z zaleceniem Zarządu Głównego SRK DG na lutowym spotkaniu koła nr 1 rozpoczęto omawiać dokument Konferencji Episkopatu Polski nt. " Służyć prawdzie o małżeństwie  i rodzinie".  Jest to dokument przygotowany przez Radę ds. Rodziny. Pierwsza część tego ważnego dokumentu zawiera następujące rozdziały:

 • "Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz" (Dz 18,9)
 • Kościół ma "olbrzymie dświadczenie w sprawach ludzkich"
 • Powaga, realizm, ucziwość w dialogu
 • Miłość i odpowiedzialność
 • Służyć prawdzie


   


   

  Spotkanie opłatkowe w kole nr 1 ...

2 stycznia odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie opłatkowe w kole katedralnym. W spotkaniu uczestniczyli opiekun koła ks. infułat Konrad Kołodziej oraz przestawiciele Zarządu Głównego: Pani  H. Mularz, oraz Panowie P.Gawor, P. Stempski i J. Radoła. Atmosfera spotkania jak zawsze była rodzinna. Niestety, wiele przygotowanych miejsc czekało...

 

     


Interesujące spotkanie 

W listopadzie, na comiesięcznym zebraniu, członkowie koła katedralnego SRK spotkali się z pochodzącym z Gliwic Sośnicy księdzem dr.  Andrzejem Pyttlikiem, obecnie wikariuszem w parafii katedralnej. Wcześniej ks. A. Pyttlik był w parafiach w Kuźni Raciborskiej i Lublińcu. Ks. Andrzej Pyttlik jest sędzią Sądu Biskupiego i członkiem Rady Kapłańskiej. Na spotkaniu ks. Andrzej w sposób interesujący przedstawił tematykę swojej książki zatytułowej "Cierpienia współczesnych Hiobów". Książka ta wydana w wydawnictwie Salwator w Krakowie, w 2008 r. jest przygotowaną dla szerszego grona czytelników wersją pracy doktorskiej ks. Andrzeja Pyttlika.

Oto fragment jednej z opinii o książce:

(...) Autor dał sie poznać jako - ośmielę się powiedzieć - wytrawny humanista i literat. Nie tylko jest erudytą , lecz także pięknym językiem opowiada niełatwe problemy tego arcydzieła literatury (...)  ks.  prof.  Piotr Morciniec

10.11.2009 r.


Koło nr 1 solidaryzuje się z ks. Gancarczykiem

 


Koło nr 1 przy parafii katedralnej w Gliwicach

Na pierwszym po przerwie wakacyjnej zebraniu odbyły się wybory zarządu koła. Przewodniczącą koła wybrano Panią Helenę GOC. Nowo wybrany zarząd: Marek Smolik - zastępca przewodniczącej, Andrzej Cholewa - sekretarz, Tadeusz Lipski - skarbnik, Irena Wojciechowicz Timmler i Jan Deciuk - członkowie zarządu. Zebrani serdecznie podziękowali za prowadzenie koła  dotyczasowemu przewodniczącemu Panu Stefanowi Magoszowi. W zebraniu uczestniczyli proboszcz parafii katedralnej ks. infułat Konrad Kołodziej, a także  prezes SRK DG Piotr Gawor.

 

        

     Nowa Przewodnicząca Koła                      Dotychczasowy Przewodniczący z ks. Infułatem                      

 15.09.2009 r.

 


Koło nr 29 przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
w Gliwicach

Zapraszamy  na Mszę św. w intencji ś.p. ojca Jana Siemińskiego, która odprawiona zostanie w środę, 24 czerwca (dzień imienin ojca Jana), o godz. 1830 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Po Mszy św., w ramach miesięcznego spotkania Koła nr 29, udamy sie na cmentarz złożyć kwiaty na grobie ojca Jana.

10.06.2009 r.

 


Koło katedralne -zebranie

Zarząd koła katedralnego SRK zaprasza członków i sympatyków na comiesięczne zebranie. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 9 marca po wieczornej Mszy św.  (ok. 18.30) w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II. W czasie zebrania katechezę formacyjną nt. "Wielki Post w rodzinie" wygłosi ks. Herbert Hlubek.

3.03.2009 r.

 


Obecność Kół SRK DG w internecie

Zarząd Główny dokonał przeglądu obecności poszczególnych Kół na stronach internetowych parafii i diecezji. Oto skrótowe wyniki w kolejności numeracji, a więc i czasu działania Koła.

Koło nr 1
przy parafii katedralnej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach

Istnienie Koła zaznaczone w zakładce Grupy parafialne. Podany jest cel istnienia (skrótowo), terminy i miejsce spotkań oraz osoba opiekuna. Nie ma linku do strony internetowej Stowarzyszenia, a mógłby być, podobnie jak ma Ruch Światło-Życie. Nie ma również adresu naszej strony w zakładce Linki.

Koło nr 2
przy parafii p.w. św. Anny w Zabrzu

 Parafia  nie ma swojej strony internetowej podanej w wykazie witryn internetowych diecezji gliwickiej.

Koło nr 3
przy parafii p.w. Św. Józefa w Zabrzu

W zakładce Grupy parafialne jest wymienione Stowarzyszenie. Dobrze byłoby dodać link do strony SRK DG.

Koło nr 4
przy parafii p.w. św. Macieja Apostoła w Zabrzu

 Parafia  nie ma swojej strony internetowej podanej w wykazie witryn internetowych diecezji gliwickiej.

Koło nr 5
przy parafii p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach

W zakładce Grupy jest wymienione Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Nie ma jednak linku do strony SRK DG.

Koło nr 8
przy parafii p.w. Św. Kamila w Zabrzu

 Brak jakiejkolwiek informacji o Stowarzyszeniu. W zakładce Duszpasterstwa wymienionych jest 6 grup bez nas.

Koło nr 9
przy parafii p.w. Św. Anny w Gliwicach-Łabędach

W zakładce Wspólnoty parafialne jest wymienione Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Brak linku do strony SRK DG.

Koło nr 15
przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy

Brak informacji i Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. Jest spora liczna adresów w zakładce Linki (jest nawet adres Polskiej Federacji SRK) ale brakuje adresu strony SRK DG.

Koło nr 18
przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach

W zakładce Grupy i wspólnoty jest wymienione Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, bez linku do strony SRK DG.

 Koło nr 19
przy parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

W zakładce Grupy jest informacja o Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich z podaniem terminów spotkań. Brak linku do strony SRK DG.

Koło nr 23
przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu

Brak informacji o wspólnotach i brak linku do strony SRK DG.

Koło nr 29
przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach

Brak informacji o wspólnotach parafialnych (choć na starej stronie była z uwzględnieniem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich). W zakładce Polecamy inne strony brak adresu strony SRK DG.

Koło nr 31
przy parafii p.w. Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach

W zakładce Dzieła brak informacji o Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. Brak linku do strony SRK DG.

 Koło nr 32
przy parafii p.w. Trójcy Świętej w Bytomiu

Jest obszerna i dobra informacja o Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. Godna polecenia innym Kołom. W zakładce Polecamy brak adresu do strony SRK DG.

Koło nr 37
przy parafii p.w. Św. Anny w Bytomiu

W zakładce Grupy parafialne jest informacja o Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, o spotkaniach Koła i o osobie przewodniczącego Koła. Brak linku do strony SRK DG.

 Koło nr 49
przy parafii p.w. Ducha Świętego w Zabrzu

 Parafia  nie ma swojej strony internetowej podanej w wykazie witryn internetowych diecezji gliwickiej.

Koło nr 50
przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach

Jest bardzo dobra, rozbudowana strona Koła, ale niektóre ważne informacje są nieaktualne (na dzień 28.02.2009 r.) . Np. w zakładce Tablica ogłoszeń zamieszczona jest ubiegłoroczna ulotka o 1% . Tegoroczna jest inna! Brak linku do strony SRK DG.

28.02.2009 r.

________________________________________________

Koło nr 3 przy parafii p.w. Św. Józefa w Zabrzu

Ze sprawozdania z działalności Koła w roku 2008:

Koło liczyło w roku 2008 25 członków. Odbyło się 10 spotkań. Działalność prowadzona była na trzech płaszczyznach:

1. Formacja religijna członków w ramach spotkań miesięcznych,

2. Aktywny udział w życiu parafii, w tym m. in.:

 • prowadzenie Drogi Krzyżowej,
 • prowadzenie czuwania przy Bożym Grobie,
 • budowa ołtarza na Boże Ciało.


3. Działania na rzecz rodzin i Stowarzyszenia:

 • zorganizowanie festynu parafialnego, z którego dochód przeznaczony był na pokrycie kosztów kolonii dla dzieci z biednych rodzin,
 • zorganizowanie corocznego, tym razem rocznicowego (15-lat istnienia SRK DG), spotkania opłatkowego dla całego Stowarzyszenia (obecnych było ok. 80 osób), w tym roku z udziałem ks. bpa Jana Wieczorka.


Zarząd GłównySRK DG składa szczególne podziękowania za gościnność  i serdeczność w podejmowaniu członków Stowarzyszenia w Niedzielę Świętej Rodziny. Było nam wszystkim bardzo mio i sympatycznie.


19.02.2009 r.

 _____________________________________________

Koło nr 50 przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach

12 stycznia 2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wybrano nowy zarząd Koła w składzie:

Hanna Pęcherska - przewodnicząca,
Krystyna Kucajda - wiceprzewodnicząca,
Janina Kałuża - sekretarz,
Czesława Dudzicz - skarbnik.

 Zarząd Główy SRK DG, dziękując ustepującemu zarządowi Koła, wyraża wdzięczność osobom, które podjęły trud służenia innym i Stowarzyszeniu, gratuluje i życzy wielu sukcesów oraz satysfakcji z pełnionych funkcji.

Szczęść Boże!
19.02.2009 r.

__________________________________________________________

Koło nr 50 przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach

Ze sprawozdania z działalności Koła w roku 2008:

1. Zorganizowanie zimowiska w Głazach dla 40 dzieci z parafii Chrystusa Króla i św. Bartłomieja w Gliwicach.

2. Zorganizowanie kolonii letnich w Głazach dla 40 dzieci z parafii Chrystusa Króla i św. Bartłomieja w Gliwicach.

3. Udział w zorganizowaniu II Rodzinnego Festynu Parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Dochód z festynu w wysokości ok. 3000 zł przeznaczono na dofinansowanie kolonii letnich dzieci.

10.02.2009 r.

_____________________________________________

Koło nr 31 przy parafii p.w. Matki Boskiej Kochawińskiej
w Gliwicach

Ze sprawozdania z działalności Koła w roku 2008:

1. Spotkania formacyjne prowadzone przez asystenta duchowego, o. Stanisława Jopka SJ:

 • "Powołanie świeckich w Kościele",
 • "Totalitaryzm w demokracji",
 • "Obojetność wg św. Ignacego z Loyoli" - rozważania przed Najświetszym Sakramentem.

Nagrania konferencji formacyjnych na płytach CD dostepne są do wypożyczenia.

2. Spotkania popularno-naukowe i kulturalne:

 • "Dzieje świata i człowieka" - prezentacja kolekcji minerałów i skamieniałości zgromadzonych przez przewodniczącego Koła, p. Jana Tkocza,
 • "Biblijna historia stworzenia" - prezentacja filmu pt. "Poszukiwanie prawdy o początkach",
 • "Refleksja z pielgrzymki do Meksyku" - p. W Lasończyk.

Prezentacje kolekcji minerałów i skamieniałości oraz filmu są dostępne dla grup kilkuosobowych (np. z innych Kół SRK DG) po wcześniejszym ustaleniu terminu z przewodniczacym Koła nr 31.

3. Udział w akcjach społecznych:

 • Zbieranie podpisów osób popierajacych obywatelską inicjatywę ustawodawczą w sprawie przywrócenia święta Objawienia Pańskiego,
 • Zbieranie podpisów popierających referendum w sprawie ratyfikacji przez RP traktatu reformującego UE,
 • Wysyłanie listów protestacyjnych do ambasadora Indii w sprawie prześladowań chrześcijan w Indiach.

4. Udział w zorganizowaniu letniego wypoczynkuw Uhercach Mineralnych dla 53 dzieci z parafii.
     Wypoczynek dofinansowano z środków 1%.

5. Zorganizowanie wyjazdu do Kopali Zabytkowej Guido w Zabrzu.

6. Zorganizowanie wyjazdu pielgrzymkowo-wycieczkowego do Łazisk Górnych na spotkanie
     Podwórkowych Kółek Różańcowych dla 14 dzieci z parafii i 18 dzieci z Domu Dziecka nr 1 z Gliwic.
     Wyjazd dofinansowano z srodków 1%.

7. Udział w życiu parafialnym, m. in.: udział w organizacji uroczystości i nabożeństw (Boże Ciało,
     Droga Krzyżowa, czuwania, adoracje), współpraca zredakcją gazetki parafialnej, propagowanie na
     terenie Osiedla Kopernika i zachącanie do przekazywania 1% podatku na rzecz SRK DG,
     prezentacja działalności Stowarzyszenia.

10.02.2009 r. 

_____________________________________________

Zaproszenie

 Zarząd koła katedralnego SRK zaprasza członków i sympatyków na doroczne uroczyste spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w sobotę 3 stycznia 2009 r. o godzinie 16.00 w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II (przy kościele katedralnym).

 ________________________________________________

Zebranie

W poniedziałek 17 listopada 2008 r. odbędzie  się połączone zebranie kół Oddziału Dekanalnego Gliwice SRK. Zebranie odbędzie się po wieczornej Mszy św (w Katedrze) w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II. W czasie zebrania przewidziana jest katecheza formacyjna ks. Herberta Hlubka nt. "Chrześcijanin człowiekiem sumienia".

Serdecznie zapraszam. Prezes Oddziału Dekanalnego Wiesław Goc.

   _______________________________________________________

Koło nr 29 przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
w Gliwicach

7 lipca2008 r.  minęła czwarta rocznica śmierci ojca Jana Siemińskiego, długoletniego opiekuna Koła, a wcześniej opiekuna Rodziny Rodzin działającej przy parafii, na bazie której Koło  nr 29 powstało. Z tej okazji ostatnie przed wakacjami spotkanie Koła poświęcone było wspomnieniu Ojca Jana. Przypadło ono w środę, 25 czerwca, a więc w dniu następnym po imieninach Ojca, które zwykle były uroczyście obchodzone . Po Mszy św. sprawowanej w kościele pod przewodnictwem nowego rektora klasztoru, ojca Stanisława Patalitę, członkowie Koła udali sie na cmentarz i złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Ojca Jana, a także na grobach innych redemptorystów spoczywajacych na gliwickim Cmentarzu Centralnym. Zdjęcia obejrzeć można na podstronie Galeria.

_______________________________________________________

 

« Powrót na stronę główną